Новини

25-04-2016

Держава намагається запровадити механізм покарання інших за використання тих прогалин, які сама створює, – старший юрист «Спенсер і Кауфманн» Андрій Гвоздецький

Проект закону № 4203 передбачає введення кримінальної відповідальності за фактичне ухилення від об’єктивного та неупередженого розподілу справ автоматизованою системою документообігу суду.

Чи буде вирішено цю проблему? Які додаткові механізми можуть бути використані для приведення системи автоматизації документообігу у відповідність з міжнародними стандартами? Старший юрист «Спенсер і Кауфманн» Андрій Гвоздецький прокоментував документ для the Ukrainian Journal  of Business Law:

– Даним законопроектом пропонується криміналізувати звернення до суду з декількома однаковими позовами, що містять формальні недоліки, з метою вибору для розгляду справи лояльного судді.

На нашу думку, відповідні зміни до законодавства не вирішують існуючу проблему. Це не стосується питання корупції, але йдеться про саму диспозицію статті Кримінального кодексу. Коли ми говоримо про об’єктивну сторону злочину як бездіяльність службової особи суду, важливо наступне. Приймаючи позовну заяву без оригіналів доказів сплати судового збору або направлення копії матеріалів іншій стороні, відділ діловодства суду складає спеціальний акт про неповну комплектацію позовної заяви. Таким чином, працівники відділу діловодства, тобто канцелярії суду, не вчиняють злочинних дій та не є суб’єктами злочину.

Інший варіант – дії інших осіб (позивачів). Направляючи декілька позовів, сторона може додавати або змінювати список відповідачів або третіх осіб, додавати інші вимоги або обставини справи. У такому випадку, позови вже не будуть однаковими і довести відповідальність позивача або його представника за ухилення від об’єктивного розподілу справ буде неможливо.

Крім того, однакові позови можуть бути подані різними представниками юридичної особи. Фактично кожен представник звертатиметься лише з одним позовом, а відповідальність юридичної особи цією нормою не передбачена.

У цілому, автоматизований розподіл справ між суддями не можна назвати звичайною світовою практикою. У багатьох державах функціонують спеціальні органи як-то суддя-адміністратор, до компетенції якого належить розподіл справ між суддями з урахуванням їх спеціалізації, завантаженості тощо. В Україні перехід від розподілу справ між суддями головою суду до автоматичної процедури – це чергова спроба подолати корупцію через заміну людей на машини. Відповідальність за порушення, а не усунення причин та детермінантів означає не прибрати основу, а створити надбудови. Такий підхід суперечить позиції вирішення будь-якої проблеми – держава намагається запровадити механізм покарання інших за використання тих прогалин, які сама створює.

Усі новини